PRIVACY EN ALGEMENE VOORWAARDEN

AVG Sportmasseur Bart Hondeveld

Sinds 25 mei 2018 is er in Nederland een wet voor bescherming van privacy van persoonsgegevens actief ook wel een AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. Dit geeft betrokkenen meer rechten als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. Daarbuiten wordt er ook meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om de wet na te leven, transparant te zijn over de omgang hiermee.

Privacyverklaring

Sportmasseur Bart Hondeveld
Lambertusstraat 19
4872XA Etten-Leur
06-29771717
info@sportmasseurbarthondeveld.nl

Persoonsgegevens die Sportmasseur Bart Hondeveld verwerkt

Sportmasseur Bart Hondeveld verwerkt de hieronder genoemde gegevens doordat u gebruik maakt van een van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebruiken:

·      Voor- en achternaam

·      Adresgegevens

·      Geboortedatum

·      Geslacht

·      Telefoonnummer*

·      E-mailadres*

*Bij minderjarige cliënten ook van een van de ouders/verzorgers

Andere gegevens die Sportmasseur Bart Hondeveld verwerkt zijn gezondheidsgegevens die van toepassing zijn voor één van onze aangeboden diensten die voorafgaand aan de behandeling worden gevraagd (mondeling akkoord van verwerken van deze gegevens).

Waarom we deze gegevens nodig hebben

Sportmasseur Bart Hondeveld verwerkt de bovenstaande gegevens voor:

·      Afhandelen van betaling middels factuur of betaalverzoek.

Bewaartermijn

Het bewaartermijn van uw persoonsgegevens is niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waardoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens niet langer dan dat u cliënt bij ons bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sportmasseur Bart Hondeveld verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sportmasseur Bart Hondeveld neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sportmasseur Bart Hondeveld) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sportmasseur Bart Hondeveld gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sportmasseur Bart Hondeveld gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

·      Google Analytics

·      Online Afspraken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportmasseur Bart Hondeveld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sportmasseurbarthondeveld.nl.

Hoe Sportmasseur Bart Hondeveld uw persoonsgegevens beveiligd

Sportmasseur Bart Hondeveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 06-29771717 of via info@sportmasseurbarthondeveld.nl

Algemene voorwaarden Sportmasseur Bart Hondeveld

Om mijn cliënten te kunnen behandelen op de wijze die ik prettig vind en de planning en kwaliteit van mijn behandelingen te waarborgen hebben ik de volgende voorwaarden opgesteld:

·      Ethiek en hygiëne staan bij Sportmasseur Bart Hondeveld hoog aangeschreven. Ik verwacht van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Bij maken van de afspraak wordt gevraagd zelf een handdoek mee te brengen. Vanuit het oogpunt hygiëne is het fijn als u vlak voor de massagebehandeling hebt gedoucht, dit is prettiger voor beide.

·      In verband met de hygiëne worden de badlakens die eigendom zijn van Sportmasseur Bart Hondeveld na elke behandeling gereinigd.

·      Geef voor aanvang van de massage aan of u ergens last van hebt en/of ik ergens rekening mee moet houden m.b.t. uw gezondheid, medisch of psychisch verleden of andere zaken die van belang zouden kunnen zijn.

·      Massage bij een bepaalde ziekte kan eventueel wel, maar dan alleen met toestemming van de behandelende arts, therapeut en/of specialist.

·      Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw medisch verleden.

·      Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden vertrekt en/of openbaar gemaakt.

·      Alles wat er tijdens de massage tegen mij verteld is in onderling vertrouwen, zal niet aan derden worden verstrekt.

·      Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik als uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolg behandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.

·      Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

·      Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient u voor aanvang van de massage aan mij mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.

·      Sportmasseur Bart Hondeveld is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

·      Sportmasseur Bart Hondeveld behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

·      Betalingen dienen gelijk na behandeling, middels betaalverzoek te worden voldaan, er is geen pin mogelijkheid. Een factuur is mogelijk in overleg. 

·      Uw tijd en mijn tijd is kostbaar. Gemiste afspraken of afmeldingen korter dan 24 uur van tevoren worden i.v.m. de voor u gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht middels factuur. Neemt u dus tijdig contact op via 06-29771717 of info@sportmasseurbarthondeveld.nl.

·      Bij het maken van een afspraak wordt:

   o  Voor- en achternaam

   o  Adresgegevens

   o  Geboortedatum

   o  Geslacht

   o  Telefoonnummer*

   o  E-mailadres*
*Bij minderjarige cliënten ook van een van de ouders/verzorgers.

·      In geval van overmacht houdt Sportmasseur Bart Hondeveld zich te allen tijde het recht voor om de afgesproken massagebehandeling te annuleren en op te schorten naar een later tijdstip, e.e.a. in onderling overleg.

·      Sportmasseur Bart Hondeveld verzorgt geen erotische massages.

·      Alle prijzen van de behandelingen zijn vaste prijzen exclusief 21% BTW.

Aansprakelijkheid:

Sportmasseur Bart Hondeveld is niet verantwoordelijk voor enige schade, in welk opzicht dan ook, aan het lichaam, naar aanleiding van een door mij uitgevoerde massage. Als u onder doktersbehandeling bent, raad ik u aan bij Uw (huis)arts te melden dat u een alternatieve therapie volgt, want soms kan de therapie van invloed zijn op de werking van uw medicijnen.

Daarbij wil ik opmerken dat de behandelingen die ik geef aanvullend zijn op de ‘gewone’ reguliere geneeskunst waarbij de alternatieve therapeut niet de dokter vervangt. Alternatieve en reguliere geneeskunsten zijn naar mijn mening twee aspecten van het totale medische spectrum die allebei iets bijdragen aan u gezondheid.  
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info